Skip to content

بیت کوین با کار دشواری روبرو است اما شاخص ها نشانه های مثبت بیشتری را نشان می دهند

قیمت بیت کوین در حال تثبیت سودهای بالای منطقه پشتیبانی 69000 دلار است. بیت کوین باید منطقه مقاومت 71500 دلاری را پاک کند تا یک افزایش ثابت شروع شود.

  • قیمت بیت کوین همچنان نشانه های مثبتی را نشان می دهد و با مقاومت نزدیک به 71500 دلار مواجه است.
  • قیمت بالای 69000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود.
  • یک خط روند صعودی عمده با پشتیبانی 69120 دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD (فید داده از Kraken) در حال شکل گیری است.
  • اگر از ناحیه مقاومت 71500 دلاری خارج شود، این جفت می تواند افزایش دیگری را آغاز کند.

قیمت حمایت بیت کوین حفظ می شود

قیمت بیت کوین در منطقه مثبت بالای منطقه مقاومت 68800 دلار باقی ماند. بیت کوین بالاتر از منطقه مقاومت 70000 دلاری صعود کرد، اما خرس ها نزدیک به سطح 71500 دلار فعال بودند.

بیش از دو تلاش برای پاکسازی سطح 71500 دلار انجام شد اما گاوها شکست خوردند. یک اصلاح نزولی وجود داشت و قیمت پشتیبانی 68400 دلاری را آزمایش کرد. پایین ترین قیمت در 68366 دلار تشکیل شد و قیمت اکنون افزایش مناسبی را آغاز کرده است.

حرکتی بالاتر از سطح 23.6% فیب اصلاحی حرکت نزولی از 71,746 دلار به سمت پایین 68,366 دلار بود. بیت کوین اکنون بالای 69000 دلار و میانگین متحرک 100 ساعته ساده معامله می شود. همچنین در نمودار ساعتی جفت بیت کوین/دلار، یک خط روند صعودی اصلی با پشتیبانی 69120 دلار در حال شکل گیری است.

مقاومت فوری نزدیک به سطح 70,000 دلار یا سطح 50% فیب اصلاحی حرکت نزولی از 71,746 دلار به سمت پایین 68,366 دلار است. اولین مقاومت اصلی می تواند 71200 دلار باشد.

مقاومت اصلی همچنان نزدیک به 71500 دلار است. اگر حرکت واضحی در بالای منطقه مقاومت 71500 دلاری وجود داشته باشد، قیمت می تواند به افزایش قدرت خود ادامه دهد. در مورد ذکر شده، قیمت حتی می تواند منطقه مقاومت 72500 دلاری را در کوتاه مدت پاک کند.

ضرر بیشتر در BTC؟

اگر بیت کوین نتواند از محدوده مقاومت 71200 دلاری بالا برود، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح 69200 دلار و خط روند است.

اولین پشتیبانی اصلی 68400 دلار است. پشتیبانی بعدی 67500 دلار است. اگر بسته شدن به زیر 67500 دلار باشد، قیمت می تواند شروع به کاهش به سمت سطح 66000 دلار کند. هر ضرر بیشتر ممکن است در کوتاه مدت قیمت را به سمت منطقه حمایتی 66000 دلاری سوق دهد.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی – MACD اکنون در منطقه نزولی سرعت خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – RSI برای BTC/USD اکنون بالاتر از سطح 50 است.

سطوح پشتیبانی اصلی – 68,400 دلار و به دنبال آن 67,000 دلار.

سطوح مقاومت اصلی – 70000 دلار، 71500 دلار و 73500 دلار.

مطالب مرتبط