Skip to content

قیمت بیت کوین بالای 70 هزار دلار تثبیت می شود زیرا گاوها برای سود بیشتر آماده می شوند

قیمت بیت کوین سودهای بالای منطقه مقاومت 70000 دلاری را تثبیت می کند. اگر در کوتاه مدت به بالاتر از مقاومت 71500 دلاری برسد، بیت کوین می تواند دوباره رشد کند.

قیمت بیت کوین در یک منطقه مثبت بالاتر از سطح 66500 دلار حرکت کرد.
قیمت بالای 70000 دلار و میانگین متحرک 100 ساعته ساده معامله می شود.
یک خط روند صعودی کلیدی با پشتیبانی از 68500 دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD (فید داده از Kraken) شکل می گیرد.
اگر از ناحیه مقاومت 71500 دلاری خارج شود، این جفت می تواند افزایش دیگری را آغاز کند.

قیمت بیت کوین دوباره قدرت می گیرد

قیمت بیت کوین افزایش مناسبی را در بالای منطقه مقاومت 68800 دلار آغاز کرد. بیت کوین بالاتر از سطوح مقاومت 69500 و 70000 دلاری صعود کرد. در نهایت، قیمت منطقه مقاومت 71500 دلاری را آزمایش کرد.

بالاترین هفتگی جدید نزدیک به 71557 دلار شکل گرفت و قیمت اکنون در حال تثبیت سود است. کاهش جزئی در زیر سطح 23.6% فیب اصلاحی حرکت رو به بالا از 66,811 دلار به پایین 71,557 دلار کاهش یافت. با این حال، قیمت بالای 69000 دلار ثابت ماند.

بیت کوین اکنون بالای 70000 دلار و میانگین متحرک 100 ساعته ساده معامله می شود. همچنین یک خط روند صعودی کلیدی با پشتیبانی 68500 دلار در نمودار ساعتی جفت BTC/USD شکل می گیرد. خط روند نزدیک به 61.8% درصد اصلاح Fib در حرکت صعودی از 66,811 دلار به سمت بالای 71,557 دلار است.

مقاومت فوری نزدیک به سطح 70800 دلار است. اولین مقاومت اصلی می تواند 71500 دلار باشد. اگر حرکت واضحی در بالای منطقه مقاومت 71500 دلاری وجود داشته باشد، قیمت می تواند به افزایش قدرت خود ادامه دهد. در مورد ذکر شده، قیمت حتی می تواند منطقه مقاومت 72500 دلاری را در کوتاه مدت پاک کند. مقاومت کلیدی بعدی 73500 دلار است.

کاهش دوباره BTC؟

اگر بیت کوین نتواند به بالای منطقه مقاومت 71500 دلاری صعود کند، ممکن است کاهش دیگری را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح 70000 دلار است.

اولین پشتیبانی اصلی 69000 دلار است. پشتیبانی بعدی روی 68500 دلار و خط روند قرار دارد. اگر بسته شدن زیر 68500 دلار باشد، قیمت می تواند به سمت سطح 67000 دلار و SMA ساعتی 100 افت کند. هر ضرر بیشتر ممکن است در کوتاه مدت قیمت را به سمت منطقه حمایتی 66000 دلاری سوق دهد.

شاخص های فنی:

MACD ساعتی – MACD اکنون در منطقه صعودی سرعت خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی (شاخص قدرت نسبی) – RSI برای BTC/USD اکنون بالاتر از سطح 50 است.

سطوح پشتیبانی اصلی – 68500 دلار و پس از آن 67000 دلار.

سطوح مقاومت اصلی – 70500 دلار، 71500 دلار و 73500 دلار.

مطالب مرتبط